Meer info

De Stroomlijners is een informatie- en sensibiliseringscampagne (2015 - 2016) van de provincie Limburg - in samenwerking met Ecolife, Bond Beter Leefmilieu, Dubolimburg, Infrax en VormingPlus - die Limburgse particulieren begeleidt bij het verminderen van hun elektriciteitsverbruik en het verlagen van hun globale energiefactuur. Naast deze website - waar je je eigen verbruik kan berekenen en toetsen aan dat van de anderen - organiseren we infosessies en huisbezoeken van de Stroomtrainers, en geven we meer dan 100 laagdrempelige tips om het huishoudelijke elektriciteitsverbruik met een minimum aan inspanning en investering al meteen te beperken. 

  • Wat de provincie doet

De provincie Limburg neemt in Vlaanderen het voortouw en zet zich actief in voor een klimaatneutrale provincie in samenwerking met alle Limburgse gemeenten. Alle 44 Limburgse gemeenten tekenden het Europese Burgemeestersconvenant en geven hiermee aan dat ze meer dan 20% CO2 willen besparen tegen 2020.

  • Wat wij als gezinnen kunnen doen

Ons eigen energieverbruik slimmer aanpakken! Naast het isoleren van onze huizen is het goed om ons elektriciteitsverbruik onder de loep te nemen. Verschillende Limburgse gezinnen toonden dat het perfect mogelijk is om 40% te besparen ten opzichte van het gemiddelde Vlaams elektriciteitsverbruik. Doe mee!

We bekijken welke de grote elektriciteitsverbruikers in je huis zijn, en hoe je door kleine veranderingen aan te brengen in je gedrag je al heel wat kan besparen. We focussen ook op de toestellen die je best vervangt door een energiezuiniger toestel en hoeveel je kan besparen met al deze tips. 

  • Infosessie

De infosessie “De Stroomlijners, voor een slanke energiefactuur” helpt je naar een lagere elektriciteitsfactuur. Je leert je eigen verbruik te evalueren en op welke manier jij hierop kan besparen, zowel door het vervangen van toestellen als door een aangepast gebruik. Je krijgt een aantal tools aangereikt die je helpen bij de keuze van de maatregelen die je gaat nemen. Samen met de andere deelnemers vergelijk je het verbruik van verschillende soorten toestellen en zoek je mee naar besparingsmogelijkheden. Je eindigt met een lijstje vol goede voornemens.

Waar en wanneer je aan een infosessie kan deelnemen, lees je in de kalender.

  • E-portemonnee

'De e-portemonnee' is een elektronisch spaar- en beloningssysteem waarmee je door duurzaam en milieuvriendelijk gedrag punten kan verdienen. Deze punten kan je gebruiken als betaalmiddel om allerlei duurzame producten en diensten te kopen. Via het overkoepelend aanbod van Limburg.net en de provincie kunnen alle Limburgers deelnemen. Zo kan je bijvoorbeeld een kortingsbon bekomen voor de plaatselijke kringwinkel, of op het standaard toegangsticket voor Bokrijk. Ook heel wat gemeenten nemen actief deel aan het project. Welke gemeenten meedoen en waarmee je punten kan verdienen en waaraan je ze kan uitgeven, vind je terug op www.e-portemonnee.be.

Binnen de campagne De Stroomlijners zal je punten kunnen verdienen door deel te nemen aan een of meerdere van de volgende acties:

  • Deelname aan de infoavond: 100 punten
  • Inschrijven voor een huisbezoek van een stroomtrainer: 100 punten
  • De meetcampagne van Energiejacht volledig doorlopen: 200 punten
  • De Stroomtrainers krijgen per afgelegd huisbezoek 500 punten.

Om punten te kunnen toekennen hebben we behalve je naam en adres ook je rijksregisternummer nodig. Deze gegevens zullen dus ook worden gevraagd als je deelneemt  aan de actie.

 

  • ACHTERGROND: Uitgangspunt en doelstellingen

Uitgangspunt is het huidige gemiddelde elektriciteitsgebruik van een Limburgs gezin. Dat is op dit moment ongeveer 3900 kWh per jaar en dit kost het gezin ongeveer 800 euro per jaar (aan een elektriciteitsprijs van 0,21 € per kWh, alles inbegrepen). 

In het Limburgs klimaatplan werd ‘het beperken van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik’  opgenomen als een van de belangrijke maatregelen. De wetenschappers van het VITO stelden dat we uiteindelijk moeten streven naar een gemiddeld gezinsverbruik van 2000 kWh tegen 2020 (of in elk geval zo snel mogelijk daarna). Dat is ongeveer een halvering van het huidige verbruik.

Met De Stroomlijners wil de provincie alvast een flinke stap vooruit zetten en gaan we tijdens de campagne voor een gemiddelde besparing van 7,5 % op het huishoudelijke elektriciteitsverbruik, of ongeveer 300 kWh per gezin dus. We ‘stroomlijnen’ dus de elektriciteitsfactuur van onze Limburgse gezinnen naar een lager verbruik! Zo willen we stap voor stap naar het veel lager verbruik dat nodig is om een klimaatneutrale provincie te worden.

We rekenen zoals bij eerdere campagnes op de medewerking van alle Limburgse gemeenten. Omdat gemeenten via het gemeentelijk netwerk dicht bij de burgers staan, spelen zij een belangrijke rol in de campagne. Zij worden ondersteund door de partners om zoveel mogelijk burgers te bereiken.